چطوری بفهمیم موی بلند بهمون میاد یا کوتاه

سنجش زیبایی با موی کوتاه و بلند

مداد را به صورت افقي زير چانه خود بگذاريد. خط کش را به صورت عمودي زير گوش قرار دهيد تا زاويه ۹۰ درجه با مداد بسازد.
فاصله موجود در زير لاله گوش تا جايي که مداد واقع شده است را اندازه گيري کنيد.
اگر اين فاصله کمتر از ۶ سانتيمتر بود صورت شما آمادگي لازم براي موي کوتاه را دارد. اگر بلندتر بود موي بلند گزينه بسيار بهتري برايتان محصوب میشود.

چطوری بفهمیم موی بلند بهمون میاد یا کوتاه
چطوری بفهمیم موی بلند بهمون میاد یا کوتاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: