چطوری بفهمیم موی بلند بهمون میاد یا کوتاه

سنجش زیبایی با موی کوتاه و بلند

مداد را به صورت افقی زیر چانه خود بگذارید. خط کش را به صورت عمودی زیر گوش قرار دهید تا زاویه ۹۰ درجه با مداد بسازد.
فاصله موجود در زیر لاله گوش تا جایی که مداد واقع شده است را اندازه گیری کنید.
اگر این فاصله کمتر از ۶ سانتیمتر بود صورت شما آمادگی لازم برای موی کوتاه را دارد. اگر بلندتر بود موی بلند گزینه بسیار بهتری برایتان محصوب میشود.

چطوری بفهمیم موی بلند بهمون میاد یا کوتاه
چطوری بفهمیم موی بلند بهمون میاد یا کوتاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: