سنجش هوش : ۶ تصویر را دراین عکس پیدا کنید !

سنجش هوش : ۶ تصویر را دراین عکس پیدا کنید

مجله مراحم : در معماهای تصویری که در آن چهره ای پنهان است در نگاه نخست می توان تعدادی را پیدا کرد اما اگر می خواهید موفق عمل کنید از زوایای مختلف و فواصل دور و نزدیک به این نوع تصویرها خیره شوید.

معماهای تصویری

 در این تصویر ۶ چهره پنهان است. سعی کنید آن را بیابید:

 

معماهای تصویری
معماهای تصویری

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: