سنگ بزرگ در مثانه یک زن + تصاویر

سنگ بزرگ در مثانه یک زن چینی

سنگ بزرگ در مثانه یک زن باعث درد شدیدی در او شده بود این سنگ مثانه غولپیکر توسط پزشک جراحی شد و از مثانه آن زن خارج شد درد شدیدی که در معده این زن ایجاد شده بود او را وادار کرده بود که به پزشک مراجعه کند.

پزشک جراح موفق شود سنگ مثانه بزرگی که از قرار معلوم مدتها در مثانه یک زن وجود داشته را با موفقیت خارج کند ، بیمار چند روزی بود که با دیدن خون در ادرارش نگران شده بود اما درد و علائمی خاصی نداشت.

عکس خارج شدن سنگ بزرگ در مثانه یک زن

سنگ بزرگ در مثانه یک زن

جزئیات خارج شدن سنگ غولپیر از مثانه زن چینی

دکتر “لیو فنگ” اورولوژیست ارشد بیمارستان “مردم” در چین و جراح این زن می گوید:بیمار با درد معده و خون در ادرار به من مراجعه کرد اما هیچ اشاره ای به علائمی که نشان دهنده سنگ مثانه در او باشد نداشت.

اندازه بزرگ سنگ مثانه در قسمتی که در عکس دیده می شود موجب شده بود که زن دردی در ستون فقرات خود احساس کند و تصور کند که مشکل مهره و ستون فقرات دارد.بعد از عکسبرداری ها شگفت زده شدم ، باورم نمیشد که چنین سنگ بزرگی در این بخش از بدن بیمار وجود داشته و و هنوز دچار دردهای غیرقابل تحمل نشده است.

سنگ بزرگی که از مثانه یک زن خارج شد

سنگ بزرگ در مثانه یک زن

سنگی به قطر تقریبا ۱۰ سانتی متری که باید هرچه سریعتر با جراحی خارج می شد.

پزشک جراح در ادامه گفت :به احتمال زیاد این سنگ در طول چندین سال رشد کرده و به این بزرگی شده است. وزنه این سنگ مثانه درشت ۷۶۰ گرم گزارش شده است.

بیمار بعد از جراحی در مورد وضعیت جسمی خود گفت :سالها بود که احساس می کردم تکه ای استخوان داخل معده یا جایی بین کمر و معده ام دارم باما وضعیت من در حذفی حاد نبود که به پزشک مراجعه کنم مدام با خود فکر می کردند که احتمالاً احساس نادرستی که من در خود دارم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: