سوتی های عجیب و غریب در مسابقه ثانیه ها +فیلم

سطح سواد شرکت کنندگان در مسابقه تلویزیونی ثانیه ها جنجال برانگیز شد

 

سوتی های عجیب و غریب در مسابقه ثانیه ها

 

دانلود این ویدئو

 

کاردان(مجری برنامه) : کدام مجلس انقراض سلسله قاجاریه را تصویب کرد؟

.

خانم شماره ۱۰ : مجلس خبرگان…؟!
کاردان: خبرگان!! میگم سلسله قاجاریه!
خانم شماره ۱۰ : مجلس شورای اسلامی…؟!

.

و در ادامه مسابقه……

.

کاردان: دو کشور همسایه ایران که با دریای خزر هم مرز هستند؟
خانم شماره ۴: ترکیه و عربستان…!!

.

کاردان (متعجب)
و باز هم در ادامه مسابقه…

.

کاردان: چه کسی کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ را انجام داد؟
خانم شماره ۶: شهید مدرس…
کاردان: شهید مدرس!!!
خانم شماره ۶: میرزای شیرازی؟!

.

کاردان(با تعجب و لبخند): خیر، رضاخان پهلوی
.
و در اِند این برنامه…

.

کاردان: به بیماری دیگر آزاری چه میگویند؟!
خانم شماره ۷ : اذیت دیگران…
کاردان:اذیت دیگران اسم بیماریه؟!
خانم شماره ۷ : آزار رساندن به دیگران…؟!
کاردان: خیر، سادیسم!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: