سونوگرافی نوزادی با دو سر در رحم مادر +عکس

سونوگرافی نوزادی با دو سر در رحم مادر و فیلم سونوگرافی نوزادی با دو سر و عکس نوزادی با دو کله را در ادامه ببینید.

سونوگرافی نوزادی با دو سر

تا به حال خبرهای نوزاد به هم چسبیده زیاد دیده اید که دوفلوهای هنگا چسبیده از نقاط مختلف بدن به هم چسبیده اند و برخی از انها با جراحی های مختلف از هم جدا شده اند.

اما اینبار دوقلوی به هم چسبیده وضعیت بسیار مبهم تر و عجیبی دارند اینکه نوزاد دارای دو صورت در یک پیکر باشد چیز عجیب و غریبی است.

نوزاد دارای دو صورت

سونوگرافی نوزادی با دو سر,نوزاد دارای دو صورت

دو قلوی به هم چسبیده عجیب

به گزارش دیلی خبر خانم رینی یونگ و سیمون هوئی جهت
تست سلامت فرزندشان روانه سونوگرافی شدند اما اسکن
چهره عجیبی را تحویل والدین داد.فرزند داخل رحم خانم نوزادی
را نشان داد که دو چهره ،دو تا سر به هم تنیده داشت.

سایر اجزای بدن من جمله قلب و دستان برای نوزاد مشترک بود.
در همان ابتدا پزشکان شوکه شدند و خانم را امر به سقط نمودند
اما زوجین عزم خود را جزم نمودند تا فرزند عجیب خود را به دنیا اورده
شاید افرادی در این دنیای پهناور از وجود فرزندشان خوششان امده و به گرمی از او استقبال نمایند.

سونوگرافی نوزادی با دو سر در رحم مادر +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: