سوژه شدن موهای پسر ۵ ساله ! + تصاویر

موهاي عجيب و خاص پسر ۵ ساله ! + تصاوير

سوژه شدن موهاي عجيب و خاص پسر ۵ ساله ! + تصاوير

مدل جذاب اينستاگرامي

مجله مراحم : اين پسر ۵ ساله که نه فقط به خاطر چهره خاصش بلکه به خاطر موهاي فرفري متفاوتش بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

اين مدل کوچک از ۹ ماهگي وارد دنياي مدلينگ شده و کوچکترين شرکت کننده در هفته مد لندن است.

مادر فاروک مي گويد: “دوست دارم پسرم اعتماد به نفس داشته باشد اما نه اينکه تبديل به يک خودبيني شود.او کارش را ادامه مي دهد اما نبايد بچگي کردن ،بازي کردن و دوست داشتن را از ياد ببرد .هر زمان که نشانه اي از نبود شادي و کودکي را در او ببينم ،فاروک ديگر فعاليت نخواهد کرد.”

مدل 5 ساله اينستاگرامي, موهاي فرفري پسر 5 ساله , مدل جذاب اينستاگرامي , سوژه شدن موهاي پسر بچه , موهاي عجيب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اينستاگرامي, موهاي فرفري پسر 5 ساله , مدل جذاب اينستاگرامي , سوژه شدن موهاي پسر بچه , موهاي عجيب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اينستاگرامي, موهاي فرفري پسر 5 ساله , مدل جذاب اينستاگرامي , سوژه شدن موهاي پسر بچه , موهاي عجيب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اينستاگرامي, موهاي فرفري پسر 5 ساله , مدل جذاب اينستاگرامي , سوژه شدن موهاي پسر بچه , موهاي عجيب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اينستاگرامي, موهاي فرفري پسر 5 ساله , مدل جذاب اينستاگرامي , سوژه شدن موهاي پسر بچه , موهاي عجيب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اينستاگرامي, موهاي فرفري پسر 5 ساله , مدل جذاب اينستاگرامي , سوژه شدن موهاي پسر بچه , موهاي عجيب پسر 5 ساله

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: