سوژه شدن موهای پسر ۵ ساله ! + تصاویر

موهای عجیب و خاص پسر ۵ ساله ! + تصاویر

سوژه شدن موهای عجیب و خاص پسر ۵ ساله ! + تصاویر

مدل جذاب اینستاگرامی

مجله مراحم : این پسر ۵ ساله که نه فقط به خاطر چهره خاصش بلکه به خاطر موهای فرفری متفاوتش بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

این مدل کوچک از ۹ ماهگی وارد دنیای مدلینگ شده و کوچکترین شرکت کننده در هفته مد لندن است.

مادر فاروک می گوید: “دوست دارم پسرم اعتماد به نفس داشته باشد اما نه اینکه تبدیل به یک خودبینی شود.او کارش را ادامه می دهد اما نباید بچگی کردن ،بازی کردن و دوست داشتن را از یاد ببرد .هر زمان که نشانه ای از نبود شادی و کودکی را در او ببینم ،فاروک دیگر فعالیت نخواهد کرد.”

مدل 5 ساله اینستاگرامی, موهای فرفری پسر 5 ساله , مدل جذاب اینستاگرامی , سوژه شدن موهای پسر بچه , موهای عجیب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اینستاگرامی, موهای فرفری پسر 5 ساله , مدل جذاب اینستاگرامی , سوژه شدن موهای پسر بچه , موهای عجیب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اینستاگرامی, موهای فرفری پسر 5 ساله , مدل جذاب اینستاگرامی , سوژه شدن موهای پسر بچه , موهای عجیب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اینستاگرامی, موهای فرفری پسر 5 ساله , مدل جذاب اینستاگرامی , سوژه شدن موهای پسر بچه , موهای عجیب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اینستاگرامی, موهای فرفری پسر 5 ساله , مدل جذاب اینستاگرامی , سوژه شدن موهای پسر بچه , موهای عجیب پسر 5 ساله
مدل 5 ساله اینستاگرامی, موهای فرفری پسر 5 ساله , مدل جذاب اینستاگرامی , سوژه شدن موهای پسر بچه , موهای عجیب پسر 5 ساله

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: