سگی که همه چیز را روی سرش نگه می دارد

جک سگی استرالیایی است که موفق به نگه داشتن اجسام مختلف روی سر خود شده است.صاحب او ۱۲ روز قبل از کریسمس شروع به عکاسی از او کرده است و هر روز در حالی که یک وسیله را روی سرش نگه داشته است از او عکس گرفته است،در پایان با همان وسایل جشن کریسمس را گرفته اند. به دلیل همین استعداد جالب این سگ در دنیای مجازی محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!! (12 عکس)سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!! (12 عکس)سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!! (12 عکس)سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!! (12 عکس)سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!! (12 عکس)سگی که همچیز را روی سرش نگه می دارد !!! (12 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: