سیب زمینی مجانی انتخاباتی (دیرین دیرین)

سیب زمینی مجانی انتخاباتی سوژه انیمیشن دیرین دیرین قرار گرفته است و کنایه فوق العاده جالب به این نامزدهای انتخاباتی که خوراکی مجانی به مردم میدهند تا به آنها رأی بدهند زده است.

سیب زمینی مجانی انتخاباتی

برخی از نامزدهای انتخاباتی برای جلب توجه در میان مردم خوراکی به صورت رایگان توزیع میکنند از سیب زمینی تا شانه های تخم مرغ مجانی از جمله اقدامات این نامزدهای انتخاباتی بوده است.

علارغم توصیه ها که این اقدامات تخلف و خلاف مقررات انتخابات است ولی برخی از نامزدها به هر روشی که فکر میکنند میتوانند رأی جمع کنند عمل میکنند.

در ادامه مجله مراحم انیمیشن دیرین دیرین با موضوع سیب زمینی مجانی انتخاباتی را مشاهده نمایید.

 دیرین دیرین رأی قیمه ای

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: