شاهدان عینی حادثه ی تلخ تصادف قطار سمنان

شاهدان عینی حادثه ی تلخ تصادف قطار تبریز-مشهد

روایتی تلخ از مسافران قطاری که در آرزوی مشهد جان دادند

دانلود این ویدئو 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: