شاهینی که پرواز بلد نبود

شاهینی که پرواز بلد نبود

 

پادشاهی ۲ شاهین گرفت آنها را به مربی پرندگان سپرد تا آموزش شکار ببینند.

اما یکی از آنها از روی شاخه ای که نشسته بود پرواز نمی کرد.

پادشاه اعلام کرد هرکس شاهین را درمان کند پاداش خوبی می گیرد.

کشاورزی موفق شد! پادشاه از او پرسید: چگونه درمانش کردی؟ کشاورز گفت: شاخه ای که به آن وابسته شده بود را بریدم.

گاهی اوقات باید شاخه عادتها و باورهای غلط رو ببریم تا بتوانیم رها زندگی کنی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: