شباهت حیرت انگیز مجسمه ترامپ ! + تصاویر

شباهت حیرت انگیز مجسمه ترامپ ! + تصاویر

ساخت تندیس ترامپ

 
مجله مراحم : مادام توسو نام موزهٔ مشهوری است که مرکز آن در شهر لندن، انگلستان قرار دارد. در این موزه تندیس های مومی افراد مشهور و تاریخ ساز، ساخته و نگهداری می شود.
 
تندیس های مومی از افراد مشهور چنان به واقعیت شبیه اند که حیرت بازدیدکنندگان را بر می انگیزند. در آستانه آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا موزه مادام توسو در لندن اقدام به ساخت مجسمه مومی او کرده است.
 
این مجسمه که مراحل پایانی ساخت آن سپری می شود شباهت حیرت انگیزی به ترامپ دارد.
 

موزه تندیس های مومی مادام توسو

 
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
 
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
 
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
 
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
تندیس ترامپ , ساخت مجسمه ترامپ , موزه تندیس های مومی , موزهٔ مادام توسو
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: