شتر های شب رنگ در استان گلستان + تصاویر

علت تصادفات زیاد خودروها با شترهایی که در شب از عرض جاده عبور می کنند، یکی از اهالی ترکمن صحرا به پا و گردن شترها شبرنگ نصب کرده تا از حادثه در امان باشند.

گفتنی است هر ساله، تصادف خودروهای عبوری با شترهایی که شب ها از عرض جاده عبور می کنند باعث کشته و مجروح شدن صدها تن از شهروندان کشورمان و همچنین وارد آمدن خسارت های سنگین مالی می شود.

 
شتر های شب رنگ در استان گلستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: