شجریان رفت که تتلوها بمانند

 

یکی از خوانندگان هوادارانش را به «بغ بغو» گفتن ترغیب کرد!

 

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: