شرط بندی عجیب یک دختر (فیلم)

شرط بندی عجیب یک دختر

شرط بندی عجیب یک دختر با دوستانش که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است باعث حیرت کاربران شده است یک دختر جوان در جمع دوستان خود با یک شرط بندی عجیب یک قالب خوراکی جامد را درون دهان خود گذاشت و با انگشتانش آن را فشار داد تا از گلویش پایین برود!!

البته گویا این دختر کارش به بیمارستان کشیده است و بعد از قطع شدن ویدئو دچاره استفراغ شده و خوراکی به قدری سفت بوده که نتوانسته آن را بالا بیاورد و همین امر باعث شده او را به بیماستان منتقل کنند.

در ویدئو زیر اقدام عجیب این دختر جوان را مشاهده کنید.

شرط بندی قورت دادن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: