شرف این گاو از بعضی از آدم‌ها بیشتره

 گاهی اوقات حیوانم آرزوست! این گاو، شریف تر از این اشرف مخلوقات نیست؟!


دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: