شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان در برخی از شرکت‌ها +عکس

شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان در برخی از شرکت‌های خصوصی و شرط‌های عجیب برای استخدام دختران در برخی شرکت ها را ببینید.

شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان

شرایط کار در کشورمان حالت نرمالی ندارد و تعداد افراد بیکار در جامعه بسیار زیاد
هستند و هر سال با فارغ التحصیل شدن دانشجویان به تعداد آنها افزوده میشود.

متاسفانه برخی از شرکت های خصوصی از وضعیت بیکاری کشور سواستفاده
میکنند برخی قوانین عجیب و خارج از عرفی را در محیط داخل شرکت وضع میکنند.

برخی شرکت های دیگر نیز با شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان از آنها سواستفاده
کرده و پوشش نامناسب را یکی از شرط های استخدام تعیین می نمایند.

سواستفاده از بانوان در استخدام برخی شرکت ها

شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان

کافیست روزنامه همشهری را تهیه کرده و با اگهی هایی که در انها برای استخدام درج شده
نگاهی بیاندازید ۹۰ درصد اگهی های استخدام فقط برای بانوان میباشند که در میان انها
برخی شرکت ها وجود دارند که هدفشان از استخدام ، جذب نیروی کار نیست بلکه برای
رفع برخی نیازهای شخصی خود میخواهند یک زن را استخدام کنند که متاسفانه
نمیتوان درباره این موضوع چیز زیادی نوشت.

ای کاش نظارت بر اگهی های استخدام صورت بگیرد و با افراد حقیقی و حقوقی که از شرایط
بیکاری و وضعیت اقتصادی زندگی مردم سوء استفاده میکنند برخورد شود تا شاهد اینچنین
وضعیتی نباشیم.

شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان در برخی از شرکت‌ها

شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان
سواستفاده برخی شرکت ها از بانوان در استخدام

شروط غیر اخلاقی برای استخدام بانوان در برخی از شرکت‌ها +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: