شعار شرم آور هواداران تراکتور در ورزشگاه آزادی

شعار شرم آور هواداران تراکتور در ورزشگاه آزادی

فیلم شعار خلیج عربی توسط تماشاگران و هواداران تیم تراکتورسازی تبریز یا بهتر بگوییم تماشاگرنماها در ورزشگاه آزادی حین بازی استقلال و تراکتور ۱۹ آذر ۹۵ را قرار داده ایم.

فیلم شعار خلیج عربی در ورزشگاه آزادی!

دانلود این ویدئو

این مسأله دیگر رنگ نمی شناسد و مسأله مسأله تمامیت ارضی ما ایرانیان است که برای چندمین بار به سخره گرفته می شود.

ایران برای همه ما ایرانیان است و همه ی ما به جای جای آن افتخار کنیم و برای حفظ آن می کوشیم. این مساله که خلیج فارس برای همیشه با همین نام روی نقشه جهان خواهد ماند شکی نیست و این شعار هیچ جایی در ورزشگاه های ایران ندارد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: