شعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی (تصاویر)

شعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی را در این بخش از مسائل سیاسی مجله مراحم ببینید.

شعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی

سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران حواشی جنجالی را در پی داشت.

انتقاد دانشجویان از دولتشعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی

برخی از دانشجویان دختر با در دست داشتن شعارهایی علیه حسن روحانی و برجام از وی انتقاد کردند.

شعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی

در پی کارشکنی آمریکایی ها و سخنان دونالد ترامپ درباره برجام و سپاه پاسداران انتقادات زیادی از او شد.

ترامپ، اوباما را مسئول امضا برجام میداند و به هیچ قراردادی که در دولت اوباما بسته شده است اعتقادی ندارد نمونه های بارز آن قرارداد پاریس و برجام است.

انتقاد دختران بسیجی از مذاکره با آمریکاشعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی

ترامپ چند ماه پیش توافق پاریس که اوباما پای آن را امضا کرده بود را لغو کرد و حالا به سراغ برجام آمده و پیکان حمله خود را به سوی ایران برده است.

هرچند حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان پاسخ بسیار تندی به او داد.

پاسخ حسن روحانی به گستاخی های ترامپ

حسن روحانی در سخنرانی چند روز پیش که در مجلس شورای اسلامی انجام داد گفت: آمریکا با این بد عهدی به دنیا نشان میدهد که هیچ قراردادی را نمیشود با آنها بست.
حسن روحانی کنایه ای هم به کره شمالی زد و گفت: آمریکا به کشورهای شرق آسیا میگوید که بیایید مذاکره کنیم! مگر دیوانه هستند که با شما مذاکره کنند! شما قراردادی که با ایران بسته اید را زیرش میزنید و خود را در دنیا بی اعتماد کرده اید.

اما دانشجویان تهران روز گذشته با نوشته های خود به مذاکره حسن روحانی با آمریکا انتقاد کردند که تصاویری از آن را در ادامه میبینید.

شعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانیشعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانیشعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی

شعار های دختران بسیجی علیه حسن روحانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: