شعرطنز برای روحانی ؛ مثل آن كه دكل گم می كرد

شعرطنز رضارفیع برای روحانی |مثل آن كه دكل گم می كرد …

 شوخی مجری، روزنامه نگار،شاعر و طنزپرداز معاصر؛رضا رفیع با رئیس جمهور

 

 دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: