شعری معنادار پشت نیسان آبی + عکس

شعری معنادار پشت نیسان آبی

 

مجله مراحم : تصویر جالب از شعر تامل برانگیز از سعدی نوشته شده در پشت یک نیسان وانت آبی رنگ در یکی خیابان های شهر تهران .

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش      مده بوسه بر روی فرزند خویش

شعری تامل برانگیز پشت نیسان آبی

 

نوشته پشت نیسان وانت

شعر کامل :

پدر مرده را سایه بر سر فکن،                 غبارش بیفشان و خارش بکن

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش،                  مده بوسه بر روی فرزند خویش

یتیم ار بگرید که نازش خرد،                  وگر خشم گیرد که بارش برد؟

الا تا نگرید، که عرش عظیم،                  بلرزد همی چون بگرید یتیم

به رحمت بکن آبش از دیده پاک،              به شفقت بیفشانش از چهره خاک

اگر سایه خود برفت از سرش،                 تو در سایه ی خویشتن پرورش

من آنگه سر تاجور داشتم،                       که سر بر کنار پدر داشتم

مرا باشد از درد طفلان خبر،                   که در طفلی از سر برفتم پدر

یکی خار پای یتیمی بکند،                      به خواب اندرش دید صدر خجند

همی گفت و در روضه ها می چمید،         کزان خار بر من چه گل ها دمید

مشو تا توانی ز رحمت بری،                  که رحمت برندت چو رحمت بری

چو انعام کردی مشو خود پرست،              که من سرورم دیگران زیر دست

کرم خوانده ام سیرت سروران،                 غلط گفتم، اخلاق پیغمبران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: