شعر حسنی ورژن جدید ۲۰۱۴

 

شعر حسنی ورژن جدید

.

حسنی نگو جَوون بگو

علاف و چش چرون بگو

.

موی ژلی ، ابرو کوتاه ، زبون دراز ، واه واه واه

نه سیما جون ، نه رعنا جون

.

نه نازی و پریسا جون

هیچ کس باهاش رفیق نبود

.

تنها توی کافی شاپ

نگاه می کرد به بشقاب !

.

باباش می گفت : حسنی میری به سربازی ؟

نه نمی رم نه نمی رم

.

به دخترا دل می بازی ؟!

نه نمی دم نه نمی دم

.

گل پری جون با زانتیا

ویبره می رفت تو کوچه ها

.

گلی چرا ویبره میری ؟

دارم میرم به سلمونی

.

که شب برم به مهمونی

گلی خانوم نازنین با زانتیای نقطه چین

.

یه کمی به من سواری می دی ؟!

نه که نمی دم

.

چرا نمی دی ؟

واسه اینکه من قشنگم ، درس خونم و زرنگم

.

اما تو چی ؟

نه کار داری ؛ نه مال داری ؛ فقط هزار خیال داری !

موی ژلی ، ابرو کوتاه ، زبون دراز ، واه واه واه

.

در واشد و پریچهر

با ناز اومد توو کوچه

پری کوچولو ، تپل مپولو ، میای با من بریم بیرون ؟

مامان پری ، از اون بالا

.

نگاه می کرد تو کوچه را

داد زد و گفت : اوی … بی حیا !

.

برو خونه تون تو را بخدا

دختر ریزه میزه

.

حسابی فرز و تیزه

اما تو چی ؟

.

نه کار داری ؛ نه مال داری ؛ فقط هزار خیال داری

موی ژلی ، ابرو کوتاه ، زبون دراز ، واه واه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: