شعر سلام بابا (کودکانه)

سلام بابا…

شب شد و باز دوباره

پیدا شده ستاره

ماه دوباره تابیده

روز چی شده ؟ خوابیده

تَق تَق تَق ، تَقانه

بابا آمد به خانه

صدای پا شنیدم

از جای خود پریدم

سلام بابا ، بفرما !

خسته نباشی بابا

بوسۀ داغ و لبخند

عطر شکوفه و قند

دو دست گرم و خسته

پاکت و کیف و بسته

سیب و انار ، گلابی

شب شده سبز و آبی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: