شعر طنز سهراب سپهری جيب هايم خاليست

images
جيب هايم خالي ست

كفش هايم كهنه ، چشمم كور

من عجب دنده نرمي دارم

من پول هايم را وقتي مي گيرم

كه فاتحه اش را خوانده باشد زن من

سر گلدسته برج

جيب من جاي گره خوردن هيچ است و شپش

هر كجا هستم باشم ، خانه اي مي خواهم

اجاره، رهن ، كرايه همه اش مال من است

چه اهميت دارد كه اجاره بالا ست

صاحبان خانه چه خبر از دل پر دردم دارند

پول را بايد جست ، وام را بايد گرفت

خانه اي نقلي ساخت

زير قرض بايد رفت

با همه اهل و عيال ،نان خشك بايد خورد

مگر اين اشكنه ها چه كم از ديزي سنگي دارد

بهتر آن است كه قانع باشيم

و نگوييم كه پول و پله لازم داريم

حرف ديگر،كافيست

خانه در يك قدمي است و طلبكار آنجاست

كفش را بايد كند

پول را بايد جست

:: مجله اینترنتی مراحم ::

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: