شعور شهروندی یعنی این !! + عکس

شعور شهروندی یعنی این !! + عکس

عکس/اوج شعور و فهم یک شهروند

یک شهروند با نوشته‌ای روی زباله پاکبان را از وجود شیشه با خبر کرد.

مجله مراحم  – یک شهروند با نوشته‌ای روی زباله پاکبان را از وجود شیشه با خبر کرد.

 

شعور شهروندی یعنی این !! + عکس , اوج شعور و فهم یک شهروند
شعور شهروندی یعنی این !! + عکس , اوج شعور و فهم یک شهروند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: