شغل پرخطر مرد هندی ! + تصاویر

شغل پرخطر مرد هندی ! + تصاویر

خطرناکترین شغل مرد هندی + تصاویر

شغلی عجیب و خطرناک در هند

 

مجله مراحم : داس کوچک، یک دیلم و یک کیسه پارچه ای وسایل ساده ای هستند برای اینکه شکارچیان مار هندی به سراغ خطرناک ترین مارهای جهان بروند.

ساختمان تعاونی مارگیران ایرولا در چنای هند جایی است که مردان هندی هرروز برای فروش تعداد زیادی مار خطرناک در آنجا جمع می شوند. خرید و فروش این مارها به دلیل جمع آوری سم شان جهت تولید دارو یا واکسن است.

این مارها بیشترشان از سمی ترین مارهای جهان به شمار می آیند در مزارع برنج و در ساعات اولیه صبح در روستا توسط شکارچیان، شکار شده اند.

خطرناکترین شغل مرد هندی,  سمی ترین مارهای جهان,  شغل پرخطر مرد هندی , شغلی خطرناک در هند
خطرناکترین شغل مرد هندی, سمی ترین مارهای جهان, شغل پرخطر مرد هندی , شغلی خطرناک در هند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: