شلاق زدن سارقان شهرستان خاش (تصاویر)

شلاق زدن سارقان و عکس های شلاق زدن در ملاعام به جرم سرقت را در ادامه ببینید.

شلاق زدن سارقان حرفه ای در ملاعام

سارقان شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان
در ملاعام شلاق خوردند این افراد چندین بار سابقه سرقت
منازل مردم و همچنین خودروهای عمومی را داشتند و همچنین
سالها در زندان به سر میبردند ولی بعد از آزادی باز هم به عمل
دزدی از مردم ادامه داده و اینبار توسط مسئولان قضایی این
استان به شلاق در ملاعام مجازات شدند.

همچنین ببینید: شلاق زدن اراذل و اوباش در ملاعام + تصاویر

این سه سارقان حرفه ای که باندی را تشکیل داده بودند به ۵۰ ضربه
شلاق در ملاعام محکوم شدند.

مجریان این امر بر اساس قوانین مجازات اسلامی حکم این سارقان را به اجرا دراوردند.

متاسفانه برخی از مجرمان که مجازات زندان را به پایان
میرسانند بعد از مدتی مجددا به سراغ فعالیت های مجرمانه
خود میرود و باید فرهنگ سازی و زمینه های لازم برای این
مجرمان در نظر گرفته شود که بعد از گذراندن حبس دوباره مرتکب جرم نشوند.

تصاویر شلاق زدن سارقان حرفه ای

شلاق زدن سارقان,عکس های شلاق زدن در ملاعامتصاویر اجرای حکم شلاق برای سارقان حرفه ای شلاق زدن سارقان,عکس های شلاق زدن در ملاعامتصاویر شلاق زدن سارقان حرفه ای شلاق زدن سارقان,عکس های شلاق زدن در ملاعامتصاویر شلاق زدن سارقان حرفه ای شلاق زدن سارقان,عکس های شلاق زدن در ملاعاماجرای حکم سارقان در ملاعام شلاق زدن سارقان,عکس های شلاق زدن در ملاعاماجرای حکم سارقان حرفه ای شلاق زدن سارقان,عکس های شلاق زدن در ملاعاماجرای حکم سارقان در ملاعام شلاق زدن سارقان,عکس های شلاق زدن در ملاعام

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: