شلاق زدن یک زن در ملاء عام به اتهام رابطه نامشروع +تصاویر

شلاق زدن یک زن در ملاء عام به اتهام رابطه نامشروع و تصاویر
شلازدن زن به جرم رابطه جنسی و عکس های شلاق زدن در ملاعام را ببینید.

شلاق زدن یک زن در ملاء عام

پلیس شریعت در “آچه” اندونزی سه زن و یک مرد را به اتهام “رفتار منافی اخلاق” در ملا عام شلاق زد.

منطقه “آچه” در اندونزی جایی است که قوانین شریعت
توسط “پلیس شریعت” به شدت اعمال می‌شود و کسانی که از
حدود و قوانین اسلامی تخطی کنند با مجازات‌هایی از شلاق
و حبس گرفته تا جزای نقدی روبرو هستند.

مجله مراحم: آچه تنها استان اندونزی با اکثریت مسلمان به
شمار می‌رود که اجازه اجرای قوانین شریعت را دارد و در این
راستا بر اجرای قوانین و حدود شریعت نظارت جدی دارد. در
این استان پلیس شریعت با گشت زنی روزانه در خیابان بر پوشش
و رفتار شهروندان نظارت دارد و هر جا موردی مخالف شریعت مشاهده کند با آن برخورد می‌کند.

همچنین ببینید: فیلم شلاق زدن در ملاعام در شهر تربت جام

در همین حال هفته گذشته پلیس شریعت آچه سه زن و یک
مرد را به اتهام “رفتار منافی اخلاق” در ملاعام شلاق زد. پیش
از این نیز اخبار اجرای مجازات شلاق در این استان در رسانه‌ها
منعکس شده بود؛ ماه گذشته یک زن ۲۵ ساله و یک مرد ۴۰ ساله
متاهل به اتهام رابطه نامشروع در ملا عام شلاق خوردند.

رسانه های گزارش دادند، چند تن از شهروندان متعصب مرد
را قبل از تحویل دادن به پلیس به شدت کتک زده و روی
بدنش پسماند فاضلاب خالی کرده بودند.

شلاق زدن یک زن در ملاء عام

شلاق زدن یک زن در ملاء عام,شلاق زدن دختر شلاق زدن یک زن در ملاء عامشلاق زدن یک زن در ملاء عام,شلاق زدن دخترعکس های شلاق زدن زنانشلاق زدن یک زن در ملاء عام,شلاق زدن دخترشلاق زدن دختر شلاق زدن یک زن در ملاء عام,شلاق زدن دخترعکس های شلاق زدن زنانشلاق زدن یک زن در ملاء عام,شلاق زدن دخترشلاق زدن دختران در اندونزی شلاق زدن یک زن در ملاء عام,شلاق زدن دخترتصاویر شلاق زدنشلاق زدن یک زن در ملاء عام,شلاق زدن دختر

شلاق زدن یک زن در ملاء عام

منبع

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: