شمشیر عجیب زورگیران تهرانی (تصاویر)

سلاح عجیب زورگیران تهرانی

۱۰ باند زورگیری و ۱۰ باند سرقت منزل و ۹ باند سرقت خودرو و لوازم خودررو شناسایی و دستگیر شدند. از این افراد چندین دستگاه خودروی مسروقه و اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

شمشیر عجیب زورگیران تهرانی

سلاح عجیب زورگیران تهرانی ,لات های تهرانی,الوات تهرانی,زورگیرها سلاح عجیب زورگیران تهرانی ,لات های تهرانی,الوات تهرانی,زورگیرها سلاح عجیب زورگیران تهرانی ,لات های تهرانی,الوات تهرانی,زورگیرها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: