شنای مرد جانباز در دریاچه ارومیه (تصاویر)

شنای مرد جانباز در دریاچه ارومیه

به مناسبت آزادسازی خرمشهر یکی از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس ۵ کیلومتر در دریاچه ارومیه شنا کرد.

رحیم درخشیده جانباز ۵۰ درصد دفاع مقدس چهارشنبه بمناسبت یاد و خاطره شهدای غواص و با هدف احیاء دریاچه ارومیه مسافت ۵ کیلومتر از دریاچه ارومیه را شنا کرد.

شنای مرد جانباز در دریاچه ارومیه

شنای مرد جانباز در دریاچه ارومیهشنای مرد جانباز در دریاچه ارومیهشنای مرد جانباز در دریاچه ارومیهشنای مرد جانباز در دریاچه ارومیهشنای مرد جانباز در دریاچه ارومیهشنای مرد جانباز در دریاچه ارومیه

شنای مرد جانباز در دریاچه ارومیه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: