شهرداری تهران: بفرمایید خودتون رو نعشه کنید

تصاویر ارائه خدمات در پاتوق‌های معتادان توسط مسئولان بهزیستی موسوم به «موبایل سنتر» در محل بزرگراه چمران را نشان می دهد. طرح ارائه خدمات كاهش آسیب، از سال گذشته بصورت آزمایشی در استان تهران آغاز شد و امروز به شش واحد افزایش یافته است. (شهرداری سرنگ و وسایل نعشگی را به انها هدیه میدهد!)

 
*عکاس: مجتبی محمدلو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: