شهر زنانه در برزیل

شهر زنانه در برزیل

به نظر برخی از زنان شهری که مردی در آن وجود نداشته باشد پاک تر و آرام تر است

به همین دلیل شهری بدون وجود مرد در برزیل وجود دارد .

شهربدون مرد شهر بدون مردان در برزیل

نویوا دو کوردیرو (Noiva do Cordeiro) شهر برزیلی است که حدود ۶۰۰ هزار نفر زن متاهل و مجرد بین ۲۰ تا ۳۵ سال دارد.

 

شهر زنانه در برزیل

زنان قوانین خاص خود را برای فعالیت روزانه در این شهر تصویب کرده اند

و مردان اجازه ورود به این شهر را به جز آخر هفته‌ها ندارند.

به عقیده آن‌ها شهر بدون مردان سازمان یافته تر، آرام‌تر و پاک‌تر است،

زیرا زنان یکدیگر را بهتر درک می‌کنند.

نویوا دو کوردیرو (Noiva do Cordeiro) شهر برزیلی است که حدود ۶۰۰ هزار نفر زن متاهل و مجرد بین ۲۰ تا ۳۵ سال دارد.

 

زنان قوانین خاص خود را برای فعالیت روزانه در این شهر تصویب کرده اند و مردان اجازه ورود به این شهر را به جز آخر هفته‌ها ندارند.

به عقیده آن‌ها شهر بدون مردان سازمان یافته تر، آرام‌تر و پاک‌تر است، زیرا زنان یکدیگر را بهتر درک می‌کنند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: