شکار شدن پلنگ توسط ببر +عکس

شکار شدن پلنگ توسط ببر

شکار شدن پلنگ توسط ببر صحنه ای جالب بود که توسط مستند ساز ایتالیایی به ثبت رسیده است. اینن مستند ساز در جنگل های ایتالیا در حال عبور بود که یک پلنگ برای شکار آهو کمین کرده بود و با سرعت به سمت آهو دوید اما غافل از اینکه در مسیر راه خودش طعمه یک ببر خواهد شد.

در ادامه تصویر شکار شدن پلنگ توسط ببر را مشاهده میکنید.

شکار شدن پلنگ توسط ببر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: