شکار شغال برای خوردن صبحانه (تصاویر)

شکار صبحگاهی شغال

تصاویری از شکار صبحگاهی شغال در هنگامی که پرندگان در حال آب خوردن هستند در پارکی واقع در جنوب آفریقا را مشاهده می کنید. / عکس: یوهان برنارد.
 
 
 
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حیات وحش,حمله شغال,راز بقا
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: