شکار شغال برای خوردن صبحانه (تصاویر)

شکار صبحگاهي شغال

تصاويري از شکار صبحگاهي شغال در هنگامي که پرندگان در حال آب خوردن هستند در پارکي واقع در جنوب آفريقا را مشاهده مي کنيد. / عکس: يوهان برنارد.
 
 
 
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
شکار شغال,حيات وحش,حمله شغال,راز بقا
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: