شکار عجیب ترین ماهی با دو دهان !! + عکس

 

شکار عجیب ترین ماهی نادر

مجله مراحم : ماهیگیری استرالیایی یک ماهی نادر با دو دهان را شکار کرد. این ماهیگیر به نام “گری وریک” ماهی نادری را با دو دهان در جنوب استرالیا صید کرده است. وی می‎گوید در ۳۰ سال ماهیگیری خود چنین ماهی خاصی را ندیده است.
 
ماهیگیری استرالیایی یک ماهی نادر با دو دهان را شکار کرد.
 
ماهیگیری استرالیایی یک ماهی نادر با دو دهان را شکار کرد. این ماهیگیر به نام “گری وریک” ماهی نادری را با دو دهان در جنوب استرالیا صید کرده است. وی می‎گوید در ۳۰ سال ماهیگیری خود چنین ماهی خاصی را ندیده است.
 

شکار عجیب ترین ماهی با دودهان

شکار عجیب ترین ماهی با دودهان , شکار نوع عجیب ماهی با دو دهان
شکار عجیب ترین ماهی با دودهان , شکار نوع عجیب ماهی با دو دهان
شکار عجیب ترین ماهی با دودهان , شکار نوع عجیب ماهی با دو دهان
شکار عجیب ترین ماهی با دودهان , شکار نوع عجیب ماهی با دو دهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: