شکستن کمر در مسابقات قوی ترین مردان جهان +فیلم

فیلم شکستن کمر در مسابقات قوی ترین مردان جهان را مشاهده کنید.

“جیمز ساری” اهل کشور مکزیک که در مسابقات قوی ترین مردان جهان
شرکت کرده بود در حین بلند کردن گوی ۳۰۰ کیلویی به نگهان تعادل خود را از دست داد و از کمر نصف شد!

فیلم شکستن کمر در قویترین مردان جهان

دانلود فیلم نصف شدن از کمر

به گزارش بی بی سی عربی او به دلیل شکستگی
کمر آسیبی شدیدی به نخاع او وارد شده و احتما قطع نخاع شدن او بسیار بالاست.

پزشکان اعلام کرده اند که برای جراحی او بیش
از ۸ ساعت زمان لازم است و احتمال اینکه قعط نخاع شود بسیار زیاد است.

هر ساله مسابقات قوی ترین مردان جهان به
میزبانی کشورهای مختلف به صورت نوبت
برگزار میشود و آسب های بسیار زیادی شرکت کنندگان این مسابقه متقبل میشوند.

سال گذشته نیز یکی از شرکت کنندگان این مسابقات
که اهل کشور هلند بود در هنگام پریدن از مانع به زمین افتاد و بر اثر ضربه مغزی جان خود را از دست داد.

شکستن کمر در مسابقات قوی ترین مردان جهان +فیلم

شکستن کمر در مسابقات قوی ترین مردان جهان +فیلم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: