کُردها شاهراه داعش در سوریه را فتح کردند +تصاویر

طی روزهای اخیر یگانهای حمایت مردمی کرد در سوریه توانستند “تل حمیس” شاهراه داعش در استان “حسکه” در شمال شرق سوریه را از دست نیروهای داعشی آزاد کنند.
 
مجله مراحم: بر اساس اخبار رسیده از مرکز فرماندهی نیروهای حمایت مردمی کرد، نیروهای نظامی کرد بعد از روزها عملیات در منطقه تل حمیس از توابع شهر القامشلی (شمال شرق سوریه) توانستند وارد مرکز این شهر شده و نیروهای داعش را از این شهر بیرون کنند.
 
عملیات نیروهای نظامی کرد در تل حمیس یکی از مقرهای اصلی و استراتژیک داعش که به صورت گسترده، روزها بود ادامه داشت در نهایت با موفقیت به انجام رسید و نیروهای کُرد وارد مرکز شهرشدند.
 
بر اساس اخبار منتشر شده، شهر به صورت کامل از وجود نظامیان دولت اسلامی عراق و شام پاکسازی شده است ولی در اطراف شهر درگیری ها هنوز ادامه دارد. بعد از پیروزی در کوبانی، آزادسازی تل حمیس دومین موفقیت بزرگ نیروهای نظامی کرد در جنگ با داعش به حساب می آید. عکس های تل حمیس پس از آزادی از دست عناصر داعش در خبرگزاری فرانسه منتشر شده است.
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
مجله مراحم 
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش
(تصاویر) دومین پیروزی بزرگ کردها مقابل داعش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: