شکستن دست نوزاد اصفهانی در حین زایمان + عکس

بازوی نوزاد اصفهانی درحین عمل زایمان طبیعی، در یکی از بیمارستان های شهر اصفهان شکسته شد.

تشخیص شکستگی و آتل بندی دست نوزاد یک روزه، ۱۲ساعت پس از زایمان صورت گرفته است.

هنوز مشخص نیست این عمل در کدامیک از بیمارستان های اصفهان صورت گرفته است.

شکستن دست نوزاد,شکسته شدن بازوی نوزاد اصفهانی در حین زایمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: