شکنجه دختر ۶ ساله به خاطر خیس کردن شلوارش

شکنجه دختر 6 ساله به خاطر خیس کردن شلوارش
شکنجه دختر ۶ ساله به خاطر خیس کردن شلوارش

 

شکنجه دختر ۶ ساله به خاطر خیس کردن شلوارش

شکنجه دختر ۶ ساله به خاطر خیس کردن شلوارش | زن جوانی به اتهام شکنجه دادن یک کودک ۶ ساله در «کوهپایه» اصفهان بازداشت شد.

شکنجه دختر ۶ ساله با میله گداخته

این زن جمیله نام دارد و ۲۰ ساله است. شوهر جمیله برای مدتی به مسافرت رفته بود و برای اینکه جمیله در خانه تنها نماند، «احترام» دختر ۶ ساله یکی از بستگانش را پیش زنش گذاشته بود، پریشب احترام در خواب جای خود را خیس کرد و صبح که جمیله از این موضوع آگاه شد، یک میله آهنی را داغ کرد و با آن چند نقطه حساس بدن احترام را داغ کرد.
دیروز جمیله به وسیله مأموران ژاندارمری کوهپایه دستگیر شد و همراه پرونده به دادسرای اصفهان اعزام شد.
دادیار شعبه اول دادسرای اصفهان پس از رسیدگی به این پرونده، جمیله را به اتهام شکنجه Torture و داغ کردن دختر ۶ ساله بازداشت کرد.

تسنیم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: