شکنجه دو دختر بچه تا حد مرگ + تصاویر

شکنجه دو دختر بچه تا حد مرگ توسط پدر بی رحم کاربران شبکه های اجتماعی را شوکه کرد

وحشیگری پدر عراقی با دو دخترانش

مجله مراحم : یک پدر دیوانه و روانی رفتار وحشیانه و به دور از انسانیت با دو دختر کوچک خود داشته است. 

این پدر وحشی و روانی با بی رحمی تمام و رفتاری خشن و سنگدلانه با دو دختر خود برخورد میکرد و آنها را به طرز وحشیانه ای کتک و شکنجه میکرد. 

یک پزشک که در بیمارستان الصدر نجف میگوید این دو دختر به طرز وحشیانه ای مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. 
دکتر محمد گفت : این پدر با بی رحمی و سنگدلی دختران ۴ و ۶ ساله اش را به فجیعی کتک و گاز میگرفته و مثل حیوانات با آنها رفتار میکروه است.  
محل زندگی این دختربچه ها در منطقه میسان دراستان نجف است .
پدر سنگدل دست و پای مادر آنها را بسته و سپس به کتک و شکنجه این دو دختر پرداخته است و به طوری که پای یکی از دختران شکسته و آقار شکنجه و کبودی روی بدن کوچکشان دیده میشود. 

همچنین ببینید: شکنجه دختر ۶ ساله به خاطر خیس کردن شلوارش

این پدر وحشی حتی از دندان هایش هم برای کتک استفاده کرده تا میتوانسته آنها را مثل سگ هار گاز گرفته که روی بدنشان آثار گاز گرفتگی و جای دندان های کثیف این پدر بی رحم دیده میشود 
 پلیس نجف به رسانه های محلی گفته است که این دو کودک در بیمارستان الصدر درنجف بستری هستند و حالشان  خوب است.
پلیس طی تحقیقاتی فهمیده است که این پدر قبلا روانی بوده برای همین است که مثل سگ هار شده است .

وی افزود این فرد روانی قبلا هم رفتار وحشیانه داشته است و این موضول را همسرش افشا کرد و فعلا فراری میباشد و پلیس در پی دستگیری این مرد روانی می باشد. 

شکنجه دو دختر بچه تا حد مرگ

شکنجه دو دختر بچه تا حد مرگ

شکنجه دو دختر بچه تا حد مرگ
شکنجه دو دختر بچه در نجف

کودک آزاری در عراق

کتک زدن دو دختر در نجف

تنبیه وحشیانه دو دختر توسط پدرشان

شکنجه دو دختر بچه در نجف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: