خداحافظی عجیب اسب با صاحب فوت شده اش ! + تصاویر

خداحافظی عجیب اسب با صاحب فوت شده اش ! + تصاویر

شگفتی مردم از بی تابی اسب در مرگ صاحبش ! + تصاویر

بی تابی اسب در مرگ صاحبش 

ناراحتی و بی تابی اسب در مراسم عزاداری صاحبش موجب شگفتی دهها شرکت کننده در تشییع جنازه یک مردم برزیلی شد.

مجله مراحم : این اسب که با صاحب خود در شمال شرقی برزیل زندگی می کرد ، مردم  و اعضای خانواده صاحبش را با واکنش باورنکردنی اش در مراسم تشیع جنازه  وی  شگفت زده کرد.

صاحب اسب ” واگنر دلیما فیگوئریدو” ۳۴ ساله علاقه زیادی به این حیوا نجیب داشت و آنها زمان زیادی را با هم در طول روز می گذراندند.

یکی از اعضای خانواده ” واگنر ” گفت : ” این اسب همه چیز واگنربود آنها ارتباطی صمیمی و بسیار نزدیک با هم داشتند .مرگ  “واگنر ” برای اسبش بسیار دردناک است .خداحافظی عجیب اسب با واگنر همه را شوکه کرده بود.

 

بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش,  ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش, ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
 
بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش,  ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش, ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
 
بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش,  ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش, ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش,  ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
بی تابی اسب در مرگ صاحبش , خداحافظی عجیب اسب با صاحبش, ناراحتی اسب در مراسم عزاداری , صاحبش اسب وفادار
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: