شیوه جالب احترام به پادشاه تایلند

شیوه جالب احترام به پادشاه تایلند

احترام به پادشاه تایلند سوژه کابران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است مهمانان پادشاه تایلند با به زمین انداختن خود به شکل عجیب مورد سخره شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

ادای احترام مقامات دولتی به پادشاه جدید تایلند در مراسم رسمی معارفه

 

شیوه جالب احترام به پادشاه تایلند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: