صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان

صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان

صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان ،مصاحبه حمید بقایی بعد از آزادی از زندان با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی را در زیر بخوانید.

اظهارات ضد انقلابی حمید بقایی بعد از خروج از زندان در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرده است.

مصاحبه بقایی بعد از آزادی از زندان

حمید بقایی پس از آزادی از زندان با قرار با وثیقه در یک مصاحبه جنجالی از علت اعتصاب غذا در زندان گفت: خیالتون راحت، نون حروم قوه قضاییه رو نخوردم! … می‌دونیم کجاهاتون می‌سوزه و می‌دونیم که به زودی سرنگون می‌شین!

حمید بقایی در ادامه درباره محمد احمدی نژاد گفت:

احمدی نژاد بگوید بمیر، نمیگویم چرا؟! میگویم چگونه؟! 

احمدی نژاد نیروی امام زمان است، کورند و نمی‌بینند ، برای مشایی در زندان طرفدار درست کردم!

صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: