صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان

صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان

صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان ،مصاحبه حمید بقایی بعد از آزادی از زندان با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی را در زیر بخوانید.

اظهارات ضد انقلابی حمید بقایی بعد از خروج از زندان در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرده است.

مصاحبه بقایی بعد از آزادی از زندان

حمید بقایی پس از آزادی از زندان با قرار با وثیقه در یک مصاحبه جنجالی از علت اعتصاب غذا در زندان گفت: خیالتون راحت، نون حروم قوه قضاییه رو نخوردم! … می‌دونیم کجاهاتون می‌سوزه و می‌دونیم که به زودی سرنگون می‌شین!

حمید بقایی در ادامه درباره محمد احمدی نژاد گفت:

احمدی نژاد بگويد بمير، نمیگويم چرا؟! میگويم چگونه؟! 

احمدی نژاد نيروی امام زمان است، كورند و نمی‌بينند ، برای مشايی در زندان طرفدار درست كردم!

صحبت های ضد انقلاب بقایی بعد از زندان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: