صمیمیت عجیب ترامپ با رهبر کره شمالی + تصاویر

صمیمیت عجیب ترامپ با رهبر کره شمالی + تصاویر

تصاویر دیدار گرم بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی

بدل ترامپ در هنگ کنگ

بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ

تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ

تصاویر دیدار گرم بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی در هنگ‌کنگ، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت.

مجله مراحم به نقل از رویترز؛ این صحنه‌ایست که احتمالاً هرگز به واقعیت بدل نخواهد شد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و کیم جونگ-اون، رهبر کره‌شمالی یکدیگر را در خیابان‌های شلوغ هنگ‌کنگ در آغوش می‌گیرند!

البته این تصاویرِ سران واقعی آمریکا و کره‌شمالی نیست؛ بلکه متعلق به بدل‌های آنها در هنگ‌کنگ است.

دیدار این دو شخصیت سبب جلب توجه بسیاری افراد و خنده بسیاری دیگر شده است. این دو نفر، بدل سران آمریکا و کره‌شمالی هستند که با شادی، در خیابان‌های شلوغ هنگ‌کنگ راه می‌روند و آهنگ‌هایی را می‌خوانند.

بدل رهبر کره شمالی یک نوازنده استرالیایی به نام هوارد است که در هنگ‌کنگ زندگی می کند. وی در حالی که لباس رهبر کره شمالی را بر تن کرده بود، شعار “مرگ بر آمریکا” سر می‌داد.

بدل رئیس‌جمهور آمریکا نیز یک نوازنده آمریکایی به نام “دنیس الان” است.  بدل رهبر کره شمالی به شکل طنزآمیز با تمسخر رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید: دو کشور می‌توانند اکنون دوست یکدیگر باشند.

 

تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ 
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ
تصاویر دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , دیدار بدل‌های رئیس‌جمهور آمریکا با رهبر کره‌شمالی , بدل ترامپ در هنگ کنگ , بدل رهبر کره شمالی در هنگ کنگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: