صورت سوخته دختر مدلینگ قربانی اسیدپاشی بعد از درمان

صورت سوخته دختر مدلینگ قربانی اسیدپاشی بعد از درمان و عکس های باور نکردنی از تفاوت چهره مدلینگ هندی
را قبل و بعد از اسید پاشی در مجله مراحم مشاهده کنید.

درمان صورت سوخته دختر مدلینگ

دختر هندی که در حرفه مدلینگ در لندن فعالیت می کرد در یکی از خیابان های این شهر قربانی اسیدپاشی شد
و صورتش با این ماده خطرناک سوخت.

عمل زیبایی دختر قربانی اسیدپاشیصورت سوخته دختر مدلینگ قربانی اسیدپاشی بعد از درمان

عکس مدلینگ هندی قبل از اسید پاشی

وی که در یکی از روزها که با پسر عمویش در راه برگشت در داخل اتومبیل قربانی این حادثه شد.
چهره وی به شدت سوخته و آسیب دیده بود و وی از آینه و ظاهر شدن در معابر و خیابان پرهیز می کرد.

عمل زیبایی دختر قربانی اسیدپاشیصورت سوخته دختر مدلینگ قربانی اسیدپاشی بعد از درمان

بهبودی چهره دختر قربانی اسید پاشی

بعد از مدتی که برای درمان اقدام کرد و چند ماهی پروسه درمانی می گذرد تصاویر حیرت انگیزی از
بهبودی صورتش منتشر کرده و با امیدواری این تصاویر را به اشتراک گذاشته است.

روشام مدلینگ هندی در مدت طول درمان هیچ عکسی از خودش منتشر نکرد و حال با بهبودی و با
خوشحالی نظرات بسیار امیدوار کننده ای از کاربران دریافت کرده است.

دختر قربانی اسیدپاشی بعد از عمل زیباییصورت سوخته دختر مدلینگ,دختر قربانی اسیدپاشی بعد از عمل زیبایی

صورت دختر هندی قربانی اسید پاشی بعد از درمان

بیشتر بینندگان این تصاویر تعجب کردند که تا این حد چهره اش خوب و طبیعی شده است.

دختر قربانی اسیدپاشی بعد از عمل زیبایی

رشام بعد از ۴ ماه مخفی شدن از مردم با بهبودی و درمان شگفت انگیز خود همه را متعجب کرده است.

دختر قربانی اسیدپاشی بعد از عمل زیباییصورت سوخته دختر مدلینگ قربانی اسیدپاشی بعد از درمان

قصد و هدف این اسید پاشی مشخص نشد و وی یکی از صدها هزار قربانی این عمل وحشیانه شد که با کمک
پزشکان و صبر و تحمل توانست با این حادثه تلخ کنار بیاید و بر آن غلبه کند.
انتقام گیری از طریق اسیدپاشی کثیف ترین و بی رحمانه ترین روش برای انتقام است.

صورت سوخته دختر مدلینگ قربانی اسیدپاشی بعد از درمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: