صید ماهی عجیب شبیه به انسان + تصاویر

 

 

صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب +تصاویر

صید ماهی عجیب شبیه به انسان

نوع ماهی عجیب که صورتی شبیه به انسان دارد در بازار ماهی ترکیه دیده شد.

مجله مراحم :  دیدن ماهی عجیب غریبی که به گفته شاهدان صورتی شبیه به انسان دارد، شبهات زیادی را به وجود آورد.

این ماهی در بازار ماهی فروشان ترکیه برای فروش گذاشته شده و طبق گفته صاحب فروشگاه از دریای مدیترانه صید شده است.

عقیده بعضی از مردمی که این موجود عجیب را از نزدیک دیده‌اند، اینست که این ماهی بیشتر به کوسه شباهت دارد و بعضی دیگر می‌گویند سفره ماهی است که صورت عجیبی دارد.

بسیاری از مردم ترکیه با این ماهی سلفی انداختند و برای بیشتر شبیه کردن آن به انسان، عینک هم روی صورت ماهی گذاشتند.

ماهی شکل انسان

صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان
صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان
صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان
صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان
صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان +تصاویر
صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان +تصاویر
صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان +تصاویر
صید یک ماهی با چهره‌ای عجیب،صید ماهی عجیب شبیه انسان +تصاویر

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: