ضربات ویرانگر دختر ۹ ساله بوکسور ! + تصاویر

ضربات ویرانگر دختر ۹ ساله بوکسور ! + تصاویر

ضربات سنگین دختربچه بوکسور 

در این گزارش تصاویری از یک دختر بوکسور را ببینید که ضربات مشت بسیار سنگینی دارد.
 
مجله مراحم : بیشتر پدران و مادران این انتظار را از دختران خود دارند تا زمانی که عصبانی می شوند، گریه کنند اما پدر و مادر این دختر ۹ ساله فقط خسارات او را جبران می کنند.
 
اونیکا سادواکاسوف دختر ۹ ساله قزاقستانی در تصاویری که توسط پدر و مادرش در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است، نشان داده که می تواند با ضربات خود چه کارهایی کند و چقدر به کسی که سر به سر او بگذارد صدمه وارد کند.
 
این دختر به در اتاق خواب خود چنان ضربه می زند که روی دیوار سوراخ بزرگ ایجاد می شود.
 
 
اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
 
 
 اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
 
 اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
 اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
اونیکا سادواکاسوف بوکسور قزاقستانی , دختر بوکسور , دختر بوکسور قزاقستانی , دختر کوچک بوکسور
 
 
توجه داشته باشید که این تنها کاری نیست که این دختر ۹ ساله انجام می دهد بلکه او در یک برنامه استعدادیابی تلویزیونی استعداد خود را با ضربات سریعی که به میت الکترونیکی زده است، نشان داده است؛ او در این برنامه توانسته بود در عرض ۳۰ ثانیه، ۲۲۱ ضربه مشت به آن میت بزند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: