طرح های خلاقانه برای لباس نقاشی ها +تصاویر

طراحی لباس با کبریت های سوخته!

طراحی لباس با کبریت های سوخته!

 

لباس این زن درواقع آسمان نیمه ابری می باشد

لباس این زن درواقع آسمان نیمه ابری می باشد

 

این لباس از برگ زرد درختان و آسفالت خیابان می باشد

این لباس از برگ زرد درختان و آسفالت خیابان می باشد

 

لباس و تاج عروس با کاغذ های سوخته شده

لباس و تاج عروس با کاغذ های سوخته شده

 

گل رز خشک شده

گل رز خشک شده

 

لباس درخشان به کمک نورهای پشت صحنه

لباس درخشان به کمک نورهای پشت صحنه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: