طغیان رودخانه دز در خوزستان (تصاویر)

طغیان رودخانه دز

طغیان رودخانه دز در دزفول باعث آبگرفتگی شدید در شهر دزفول شد که باعث غرق شدن یک زن به همراه کودک شد.

دز رودخانه‌ای است که از رشته کوه زاگرس میانی (در جنوب استان لرستان-الیگودرز)سرچشمه می‌گیردو چندین هزاره است که در اقتصاد شمال خوزستان نقشی بسیار مهم داشته و دارد..

این رودخانه در گذر زمان نام های مختلفی به خود دیده است. از نام این رود تا قبل از حضور مردمان عیلام اطلاعی در دست نیست، اما عیلامی ها که اولین قوم ساکن در این سرزمین بوده اند بنا به گفته پروفسور گیرشمن باستان شناس فرانسوی به این رودخانه «ایدیده» (idide) می گفتند که تا بعد از حمله اسکندر و حضور یونانی ها مورخین یونانی از این رود با نام «کوپرات» یا دز(یونانی: Κοπράτης ) یاد کرده اند.

بارش باران بهاری باعث سیل و طغیان آب رودخانه دز در شمال خوزستان شد.

تصاویر سیل در دزفول

  طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

طغیان رودخانه دز,رودخانه دز در دزفول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: