طنز الهام چرخنده و اون مامانتون بوده

طنز الهام چرخنده و اون مامانتون بوده

 

آن معلم اخلاق انسانی، آن شاعر عزیز کاشانی، آن نافی جورجیو آرمانی، آن موافق کالای ایرانی، آن مخالف سوسیس آلمانی، آن به صورت بداهه و آنی، ارجاع دهنده به مامانی…

آن بسته دست تتلو را از پشت، آن بر دهان استکبارجهانی زده مشت…

آن کلامش وفور در و گهر، آن شاه‌ماهی دریای هنر…

بازیگر محبوب برادران، آن همواره به یاد مادران…

آن دارای زبان توفنده، آن صاحب بیان کوبنده، آن در نوع خودش رحیم‌پور ازغنده! پدیدهٔ عصر ما «الهام چرخنده»

نقل است در مجلسی از پوشش بانو جولی درافغانستان سخن می‌گفت. ناگاه یکی از مستمعین را سوالی پیشامد کرد. مستمع پرسید: «شما آنجا بودی؟»

چرخنده پاسخ داد: «مامانتون بوده»

حاضران مبهوت ادب و کرامت و حاضرجوابی او شدند و نعره زنان سر به کوه و بیابان گذاشتند و برنگشند.

چند روز بعد طنزنویسی عزمش را جزم کرد تا در این باره طنز بنویسد و بگوید شما دارید با این نوع بیان، به ارزش‌هایی که (به نظر می‌رسد) می‌خواهید مبلغش باشید، ضربه می‌زنید، اما ترسید و ننوشت.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: