طنز: گزارش لو رفته از گشت نامحسوس ارشاد

از گشت نامحسوس شماره ۶۴۹۳ به مرکز: گزارش می شود آقایی با قیافه ی ضایع(!) قریب دوساعت تمام است که به خانمی کوتوله، و نه چندان زیبا خیره شده و احتمالا قصد سوئی در سر دارد. خواهشمند است سریعا نیرو به محل اعزام و از وقوع تعرض پیشگیری گردد. تمام!

از مرکز به ۶۴۹۳: فرد یادشده، گشت نامحسوس شماره ۶۸۳۴ می باشد که عین همین گزارش را در مورد شما و آن خانم کذایی داده است! سریعا جفتتان محل را ترک و شیطان را لعنت نمایید! تمام!

از گشت نامحسوس شماره ۴۹۸۳ به مرکز و بقیه: اون خانم منم! کوتوله ی نه چندان زیبا هم باباتونه! منم از همینجا میرم خونه و دیگه پامو تو اون خراب شده نمیذارم.

 

 

گشت نامحسوس ارشاد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: